Szukaj

Rozwody – z czyjej winy i co spowodowało?

Najczęściej sądy nie orzekają strony winnej – udział takich orzeczeń rośnie do 2018 roku (w 1980 wynosił 60,1 proc., a teraz – 77,5 proc). Obecnie 14,5 proc. rozpadów małżeństw jest orzekanych z winy męża, 4,7 proc. - z winy obu stron, a 3,3 proc. – z winy kobiet.


Wśród przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego najczęściej wskazuje się: niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów. Niezgodność charakterów w 2018 roku stanowiła ponad 43 proc. przyczyn rozwodów w Polsce, a w latach 80. był to co czwarty powód. W 1980 dominowały natomiast zdrada małżeńska i nadużywanie alkoholu.


Jeśli już dojdzie do sytuacji, że decydujemy się na rozwód dzięki usłudze mediatora można sprawniej ustalić wysokość alimentów, plan wychowawczy nad dziećmi, podział majątku.


dane: GUS

 

75 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie