Szukaj

Powrót do normalności

Czy kwarantanna dała Ci jakieś korzyści ? Niektórzy przez pandemię stracili pracę i będąc w domu z pozostałymi domownikami 24h na dobę dało pewnie w kość. Mieszkając w bloku nawet nie miałeś gdzie wyjść, mieszkając w domu z ogrodem, pewnie miałeś już dosyć sadzenia kwiatów i innych prac ogrodowych, które zlecała druga połówka, do tego doszły inne konflikty i nie wytrzymałeś/aś, postanowiłeś/aś się rozstać.. Zanim podejmiesz kroki z tym związane, to może warto skorzystać z mediacji, która jest formą rozwiązywania sporów? Podczas mediacji strony w obecności osoby trzeciej mogą powiedzieć sobie wszystko, gdy emocje sięgają zenitu, a zazwyczaj tak jest i jest to całkiem naturalne, albowiem emocje biorą górę nad rozumem i zamiast budować, zaczynamy psuć - aby nie doszło do tak okrutnej scenerii, mediator - który jest moderatorem rozmowy - przejmuje pałeczkę. Zdarzyło mi się przeprowadzić mediację przedrozwodową (było to kilka spotkań), podczas których strony stwierdziły, że rozwód im już nie jest potrzebny, a wszystko dzięki temu, że mediacja usprawniła ich komunikację. Rozmowa w obecności bezstronnej osoby trzeciej daje dużo korzyści:

a) mediacja jest poufna, więc wszystkie karty, które rozłożymy na stół, wszystko co sobie powiemy, musi pozostać tylko w pomieszczeniu, gdzie jest prowadzona mediacja., b) mediacja jest wypracowaniem przez strony konsensusu, ugody która jest akceptowalna przez obydwie strony, c) mediacja może trwać tak długo, ile sobie życzysz, nie musi być to jedno spotkanie, jeżeli rozwiązywanie sporu idzie w dobrym kierunku, na pewno mediator zaproponuje kolejne spotkania, d) mediacja przeprowadzona jest w swobodnej atmosferze, e) mediator nie szuka winnego, czuwa nad całością, dąży do tego, by mediacja odbywała się z szacunkiem do wszystkich uczestniczących w postępowaniu, bez zbędnej agresji., f) mediacja jest szybsza i tańsza niż postępowanie sądowe, g)mediacja jest dobrowolna, sami podejmujemy decyzję, czy chcemy w niej uczestniczyć i zawsze możemy z niej zrezygnować, h) zawarta ugoda jest sukcesem obu stron, i) mediacja jest przyjazna, bez stresu, presji, nawet jeśli strony nie wypracują porozumienia, to dzięki mediacji możesz pozostać w zgodzie z drugą stroną, j) „ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem”. 

126 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie