Szukaj

Jak przebiega mediacja ?


1. Mediacja może przebiec na kilka sposobów, Mediowanie rozpoczyna się od rozmowy stron przy udziale mediatora, jednakże zanim rozpoczniemy mediować warto określić w jaki sposób do mediatora trafić, poniżej przedstawiam na jakiej podstawie można rozpocząć mediację.

I. na podstawie umowy o mediację, która powinna szczegółowo określać zarówno osobę mediatora jak i przedmiot mediacji lub sposób wyboru mediatora, a więc wystarczy zadzwonić i umówić się na konkretny termin.


II kolejną możliwością jest wydanie przez sąd postanowienia o skierowaniu zaistniałego sporu stron do mediacji. Sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania.


III poprzez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złoży wniosek o wszczęcie mediacji.  Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie wszelkich okoliczności na uzasadnienie żądania. Mediacji nie prowadzi się jeżeli strona w terminie tygodnia od momentu ogłoszenia lub doręczenia postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.


2. Z przebiegu postępowania mediacyjnego mediator sporządza protokół, który określa wspólnie wypracowane stanowisko mediacji.


3. Ugoda wypracowana przez strony podlega zatwierdzeniu przez sąd.


 

592 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie