Szukaj

Często zadawane pytania.

1. "Jak długo trwa mediacja?"


Podejmując kontakt z mediatorem, często strony pytają mnie jak długo to potrwa. Niestety odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od złożoności sporu. Spór dotyczący podziału majątku, alimenty czy sprawy opiekuńcze wymagają czasem więcej spotkań, gdyż wypracowanie porozumienia w sytuacjach gdzie emocje sięgają zenitu jest dla stron trudna i męcząca.


2. "Spotkania indywidualne, na czym polegają?"


Jeśli podczas mediacji zauważam że strony nie potrafią - mimo określonych zasad w mediacji - ze sobą rozmawiać, proponuję spotkania indywidualne, tzn. w pierwszej kolejności spotykam się z jedną stroną, a następnie z drugą - uważam, że jest to bardzo korzystne dla stron, gdyż jako mediator tylko skupiam się na celu, jaki chcemy osiągnąć i przekazuję drugiej stronie tylko i wyłącznie te informacje do których zostaję upoważniona (mediacja jest poufna) i które wnoszą konkretne informacje pozwalające osiągnąć cel.


3. "Ile to kosztuje?"


Jeśli mowa o mediacjach umownych (a więc pozasądowych) mediator - sam ustala swój cennik, natomiast w mediacjach sądowych - jest ograniczony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.


4. "Co można załatwić u mediatora?"


Mediować można na każdy temat, na stronie mediatorkaszewczyk-keller.pl są wyszczególnione tematy mediacji, w których się specjalizuję.


5. "Dałem sprawę do sądu, a jednak chce skorzystać z mediacji, co robić?"


Na każdym etapie postępowania można skorzystać z mediacji, ale oczywiście strony muszą wyrazić na to zgodę.


6. "Gdzie mediacja się odbywa?"


Otwieram swoją kancelarię mediacyjną, natomiast mediuję często również w Bytomiu, Tychach, Czechowicach - Dziedzicach, Wodzisławiu Śląskim, nie jest mi trudno dojechać do innego miasta, wszystko można uzgodnić telefonicznie.


7. "Ustalimy kontakt z małoletnimi, a co jeśli druga osoba nie będzie się do tego stosować?"


Zgodnie z art. 598 (15) "§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku." 

214 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie