Szukaj

15 Marca - Światowy Dzień Konsumenta


Mediatorka Szewczyk- Keller
Światowy Dzień Konsumenta

Przepisy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich obowiązują od 10 stycznia 2017.

Mediacje konsumenckie mogą dotyczyć sytuacji, jeśli mamy doczynienia m. in. z nieprawidłowo wykonaną usługą, wadliwym towarem, odmową uznania złożonej reklamacji, zwłoką w dostarczeniu produktu itp.


PAMIĘTAJMY, ŻE WŁAŚNIE TEN JEDEN NIEZADOWOLONY KLIENT MOŻE WPŁYNĄĆ NA DECYZJĘ ZAKUPOWĄ NAWET KILKUSET POTENCJALNYCH KLIENTÓW.


Jakie korzyści przyniesie mediacja dla konsumenta i przedsiębiorcy?


✔️Mediacja pozwala na kreatywne rozwiązania sporu,

✔️ W mediacji strony zawsze są wygrane, co niestety jest niemozliwe na drodze postępowania sądowego.

✔️Niskie koszty,

✔️Dobrowolność udziału

✔️Satysfakcja z polubownego rozwiązania sporu

✔️ Poufność, wszystkie informacje będą zachowane w tajemnicy przez mediatora, który jest oczywiście bezstronny.

11 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie